Menu
Your Cart

Adatvédelmi irányelvek


1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Jelen tájékoztató célja, hogy a Baukleber Kft ( 4030 Debrecen, Óvoda u.22/A ) továbbiakban adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban foglaltaknak, a hatályos nemzeti jogszabályokban előírtaknak, valamint az Európai Unió által lefektetett szabályoknak.

A jelen adatkezelési szabályzat az epitesiragasztok.hu weboldalon a felhasználók által önkéntes hozzájárulással megadott áru rendeléséhez, a rendelés feldolgozásához kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek, és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, és naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos irányelvei folyamatosan elérhetőek a www.epitesiragasztok.hu címen. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor megváltoztassa, mely adatkezelési tájékoztató minden esetben a honlapon megtekinthető.

A Baukleber Kft. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, mely során azokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági-, technikai-és egyéb intézkedést, mely ezen adatok biztonságát garantálja.

2. ADATKEZELŐ ADATAI

Név:

Baukleber Kft.

Székhely:

4030 Debrecen, Óvoda u. 22/A

Cégjegyzékszám:

09-09-011222

Bejegyezte:

Hajdú-Bihar megyei  Bíróság mint Cégbíróság

Adószám:

13406736-2-09

Telefonszám:

06-52-430-703

E-mail:

sikalaci@gmail.com

2/1. Adatvédelmi tisztviselő

név: Ötvösné  Bánhalmi Ágnes (30/369-2318)


3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az Adatkezelő az érintettek adatait kizárólag azérintett adatszolgáltatása alapján, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás önkéntes, azérintett a hozzájárulását a regisztrációval, adatai megadásával, a jelen tájékoztató elfogadásával adjameg. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.Az Adatkezelő az adatokat kizárólag az érintettől veszi fel.

 

4. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

 A felhasználói  adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg ( önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a www.epitesiragasztok.hu oldalon található vásárlói űrlap igénybevételéhez:

Személyes adatok:

felhasználó neve (keresztnév, vezetéknév), aki az üzenetet írja – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás, kötelezően kitöltendő adat

e-mail címe – cél: kapcsolatfelvétel, hírlevél esetleges küldése, kötelezően kitöltendő adat

Számlázási adatok:

cég név, székhely – cél: számla kiállítása, kötelezően kitöltendő adat

kapcsolattartó telefonszáma – cél: kapcsolatfelvétel telefonon, kötelezően kitöltendő adat

A megadott személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a felhasználó a felelős. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelő a birtokába jutott személyes adatok részét vagy egészét harmadik fél részére sem ingyenesen, sem díjazás ellenében nem adja át. Bizonyos esetekben - hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén - a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok tehetik kötelezővé.

4/1kezelt személyes adatok (hírlevél)

www.epitesiragasztok.hu internetes oldalon lehetőség van hírlevélre feliratkozni az alábbiak szerint:
- megrendelés leadása során, a hírlevélre feliratkozás lehetőségének bepipálásával

A hírlevélre feliratkozás során megadott személyes adatok köre:
- a hírlevélre feliratkozás során a felhasználó kizárólag e-mail címét adja meg, egyéb adatát nem

A hírlevél küldés célja:
- a hírlevélben a felhasználó tájékoztatást kaphat jogszabályváltozásokról, az adatkezelő termékeiről, annak megrendelési lehetőségeiről

A hírlevélről leiratkozás módja:
- a hírlevélben minden esetben megtalálható a leiratkozás lehetősége, mely a "leiratkozás" linkre kattintva automatikus, de leiratkozási szándékát a felhasználó e-mailben is jelezheti, melyet követően e-mail címe törlésre kerül és a továbbiakban nem kap semmilyen levelet adatkezelőtől

Nem minősül hírlevélnek:
- jelen tájékoztató 4-es pontjában meghatározott, online megrendelés során megadott e-mail címre küldött megrendelés visszaigazoló, aktiváló információ, verziótájékoztató, jogszabályváltozásról szóló tájékoztató, cégnévre szóló, lejárt termékszámról szóló értesítés és a bővítésről szóló tájékoztató

Fenti tájékoztatóra külön nem iratkozik fel a felhasználó, mert az értesítések a szolgáltatás, illetve szerződés egészének vagy részének igénybevételéhez szükségesek. Felhasználó ettől függetlenül e-mailben bármikor jelezheti adatkezelő számára, hogy a szerződés egészének vagy részének igénybevételéhez fűződően adatkezelő ne küldjön több tájékoztató levelet, vállalva az ezzel járó esetleges következményeket, hogy a szolgáltatás egészét vagy annak egy részét nem tudja igénybe venni.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

  • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.  Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli.
  • Az érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, az Adatkezelő az adatokat minden esetben törli.
  • Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az érintett az adatkezelés ellen tiltakozik, az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatokat törli.
  • Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes,azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.
  • Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alap ján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelő az adatokat törli. 

 

6. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

7.COOKIE-K ( SÜTIK) KEZELÉSE

Amennyiben az érintett meglátogatja a Weboldalt, a Weboldalhoz kapcsolódó rendszer automatikusan

rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy aWeboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalralép, emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni

Elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, é figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

Az Adatkezelő alkalmaz Google Analytics cookie-t, melynek segítségével a Weboldal látogatottsági statisztikáit gyűjti. Az Adatkezelő alkalmaz Facebook remarketing kódot, amely segítségével a Weboldalra látogatókat később a Facebookon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel.. A remarketing kód cookie-kat használ, ezáltal válik azonosíthatóvá a Facebook számára, hogy az adott látogató meglátogatta a Weboldalt. Az Adatkezelő alkalmaz Google Adwords Remarketing cookie-t, amely a fenti Facebook remarketing cookie-hoz hasonlóan azt teszi lehetővé, hogy a Weboldal látogatói számára a Google hálózatán később hirdetések jelenjenek meg.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha cookie érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.

Ezek a begyűjtött információk nem tartalmaznak személyes adatokat, illetve nem alkalmasak egyének beazonosítására sem.

8. AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai-és szoftver eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok titkosak legyenek, sértetlenek, tájékoztatás kérés esetén rendelkezésre álljanak és hogy védve legyenek a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés és véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő belső informatikai rendszerében tárolja a személyes adatokat, nem külső, idegen szerveren, hanem helyben, így csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá saját jelszavuk megadását követően.


9. ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS ADATFELDOLGOZÁS

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad   át.

Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fenn áll-e az adattovábbítás jogalapja.

Adatkezelő a szolgáltatás teljesítése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe, akik az alábbiak lehetnek:

·        Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág út 2-6. tevékenység: csomagszállítás

·        Kampányfelülete Kft 1022 Budapest Tövis utca 32/c. tevékenység: tárhely biztosítása

·        Médiacenter Kft.6800Kecskemét, Sosztakovics u 3. tevékenység: tárhely biztosítása
 


10. ÉRINTETT JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti azok helyesbítését, törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelő elérhetőségein, elsősorban írásban.

Tájékoztatáshoz való jog:

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, GDPR 13.-14. cikkeiben említett valamennyi információt és a 15-22., illetve 34. cikkek szerinti tájékoztatást átlátható, egyértelmű, közérthető, könnyen hozzáférhető formában nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az érintett rendelkezésére bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 A helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 A törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték.

Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

 Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.

 Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében történő kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ez esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább.

Automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga:


Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené.

 

12. JOGORVOSLAT

Amennyiben bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, adóhatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Magyar Nemzeti Bank, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság , (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: www.naih.hu) is.illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek  tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett az adatkezelőt megkereshetik. Ezen szervezetek részére a Baukleber Kft. - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges


Debrecen, 2018.május25.